1.

ارزیابی اقتصادی سیاست قیمت‌گذاری آب زیرزمینی در دشت ورامین

دوره 5، شماره 19، آذر و دی 1392، صفحه 137-154
حامد نجفی علمدارلو؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان

2.

استعدادیابی منابع آب کارستی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: تاقدیس سفیدکوه، استان لرستان)

دوره 11، شماره 39، اسفند 1397، صفحه 35-44
سیامک بهاروند؛ حمزه سارویی؛ سلمان سوری

3.

بررسی تغییرات کمی آب‌های زیرزمینی در دشت سمنان

دوره 13، شماره 47، دی 1399، صفحه 61-70
مجید محمدی؛ امیرحسین دوست‌محمدیان؛ مجتبی امیری؛ محمدکیا کیانیان

4.

بررسی تغییرات مکانی شاخصهای کیفی آب‌ زیرزمینی دشت دزفول با استفاده از زمین آمار

دوره 8، شماره 27، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-12
آرش ادیب؛ رضا زمانی

5.

بررسی غلظت و تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی دشت سرچهان (فارس)

دوره 9، شماره 31، بهمن و اسفند 1395، صفحه 35-44
عیسی سلگی؛ حبیب مرادپور

6.

بهینه‌سازی هزینه پمپاژ چاه‌های آب شرب شهری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاریPSO

دوره 14، شماره 49، تیر 1400، صفحه 59-71
مسعود عبدی؛ حسین ابراهیمی؛ ابوالفضل اکبرپور

7.

تعیین عمق بهینه چاه‌ها در یک حوضه با در نظر گرفتن تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز خاش)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 160-174
ابراهیم زراعتی؛ سمیرا زین الدینی؛ بهاره پیرزاده؛ سید آرمان هاشمی منفرد

8.

تعیین عمق بهینه ی چاه های بهره برداری در آبخوان دشت کاشان

دوره 12، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 101-114
محمد فاریابی

9.

شبیه سازی آبخوان دشت تویسرکان با مدل MODFLOW و ارزیابی وضعیت آب زمین شناسی تحت شرایط موجود و آینده

دوره 12، شماره 40، خرداد 1398، صفحه 89-104
عبدالله طاهری تیزرو؛ مرتضی کمالی

10.

طراحی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی

دوره 13، شماره 44، اردیبهشت 1399، صفحه 29-37
عاطفه صیادی شهرکی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ امیر سلطانی محمدی

11.

مدلسازی آبخوان دشت تویسرکانبا مدل MODFLOWو ارزیابی وضعیت هیدروژئولوژیکی تحت شرایط موجود و آینده

دوره 9، شماره 31، بهمن و اسفند 1395، صفحه 45-60
عبدالله طاهری تیزرو؛ مرتضی کمالی

12.

مدیریت بهره وری پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت مه‌ولات

دوره 8، شماره 27، بهمن و اسفند 1394، صفحه 13-22
محمد کریمی؛ محمد رضا حداد

13.

مقایسه نتایج حاصل از پیش بینی شبیه سازی عددی و واقعیت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت حاجی آباد)

دوره 12، شماره 40، خرداد 1398، صفحه 115-128
فردین بوستانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.