1.

بررسی ویژگی های روان سنجی( پایایی، اعتبار و ساختار عاملی) مقیاس هوش هیجانی مارک دانیل

دوره 7، شماره 26، بهمن و اسفند 1395، صفحه 73-88
مریم ایمان دار؛ حجت اله جاویدی؛ امیر شاپور امین شایان جهرمی

2.

تحلیلی بر نمونه‌گیری در پژوهش‌های کمّی مبتنی بر پیمایش برنامه‌ریزی شهری (مطالعة موردی: نشریة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری در سال 1398)

دوره 11، شماره 42، آبان 1399، صفحه 207-230
سعید امانپور؛ علیرضا رحیمی چم خانی

3.

تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس افکار پارانوئیدی گرین و همکاران

دوره 9، شماره 31، اردیبهشت 1397، صفحه 97-110
فرزانه سادات کل العماد؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مریم بهرامی هیدجی

4.

رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از راه پیام کوتاه با روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

دوره 12، شماره 47، آبان 1399، صفحه 73-98
نیما سعیدی؛ محمدمهدی موحدی

5.

ساخت ، انطباق و هنجاریابی پرسشنامه سنجش فشار روانیو نشانه‌های آن

دوره 1، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 97-117
سیمین‌دخت رضاخانی

6.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی

دوره 6، شماره 20، مرداد و شهریور 1394، صفحه 103-114
عاطفه نژادمحمد نامقی؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریبرز باقری

7.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی

دوره 4، شماره 13، آذر و دی 1392، صفحه 99-111
محمد احمدی آخورمه؛ سوسن سهامی؛ ژاله رفاهی؛ بابک شمشیری

8.

ساخت و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه غربالگری – تشخیصی روان شناختی شیراز (اس پی دی اس کیو)

دوره 8، شماره 29، آذر و دی 1396، صفحه 259-278
محمد مظفری؛ محمد ابراهیم مد احی؛ جواد خلعتبری

9.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت موشاگن ، هیلبیگ و زتلر، 2018

دوره 11، شماره 41، آبان 1399، صفحه 141-158
صغری ابراهیمی قوام

10.

ویژگی های روانسنجی مقیاس والدگری ذهن آگاهانه

دوره 11، شماره 40، مرداد 1399، صفحه 133-150
فاطمه زارع؛ مسعود محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.