1.

آزمون مدل علی طرحواره های نقش جنسیتی ، آگاهی جنسی و تمایز یافتگی

دوره 9، شماره 33، آذر 1397، صفحه 21-34
فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی

2.

بررسی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان در بهبود عملکردهای روانی- اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 12، شماره 44، مرداد 1400، صفحه 25-36
مرضیه جوادپور؛ محمد خیر؛ حجت اله جاویدی؛ امیر هوشنگ مهریار

3.

تدوین و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس راهبردهای خواندن در بین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم، پنجم وششم ابتدایی).

دوره 11، شماره 40، مرداد 1399، صفحه 1-26
فاطمه سلیم حقیقی؛ محمد خیر؛ سیامک سامانی؛ اذرمیدخت رضایی

4.

مدل ارتباطی هوش هیجانی و اشتیاق شغلی با نقش واسطه گری کمال گرایی مثبت ومنفی در بین معلمان دبیرستانهای شیراز

دوره 12، شماره 46، بهمن 1400، صفحه 1-16
بهنوش قدرقدرجهرمی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی؛ سیامک سامانی

5.

مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 10، شماره 38، بهمن 1398، صفحه 247-262
لیدا اسماعیلی؛ نادره سهرابی؛ امیر هوشنگ مهریار؛ محمد خیر

6.

مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه

دوره 11، شماره 41، آبان 1399، صفحه 17-34
لیدا اسماعیلی؛ نادره سهرابی؛ امیر هوشنگ مهریار؛ محمد خیر

7.

مدل یابی تاب آوری تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی، جو روانی- اجتماعی مدرسه با میانجی گری سبک های هویت دانش آموزان متوسطه اول شهر مرودشت

دوره 12، شماره 46، بهمن 1400، صفحه 17-38
مریم رخشنده ابرقوئی؛ محمد خیر؛ اذرمیدخت رضایی؛ مریم کوروش نیا

8.

معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت)

دوره 10، شماره 37، آبان 1398، صفحه 159-176
زهره کیانی؛ نادره سهرابی؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد خیر

9.

نقش واسطه ای پذیرش اجتماعی و طرحواره های هیجانی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم

دوره 10، شماره 38، بهمن 1398، صفحه 59-76
طیبه رهسپار؛ محمد خیر؛ مجید برزگر؛ مریم کورش نیا

10.

نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای طرحواره های ناسازگار و عواطف منفی در جوانان

دوره 12، شماره 43، خرداد 1400، صفحه 1-13
شهرزاد میزانی؛ اذرمیدخت رضایی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.